22.9.13

நாயகர் - குறுந்தொகை முழுதும் பிரெஞ்சிலாக்கியவர்

புலம்பெயர்ந்த நண்பர்களுடன் நானும் தியாகுவும் நிகழ்த்திய சொல்லாடலின் சிறுபகுதிதானிது: *நாயகர் - குறுந்தொகை முழுதும் பிரெஞ்சிலாக்கியவர். Destination : Le Tamoul parlé (edtions Astarté Rs.500/-) புதுச்சேரிப் பொதுஅறிவு வினாவிடை, அத்தையின் அருள், அப்பாவின் துப்பாக்கி முதலான நூல்களைப் படைத்தவர். அண்மையில் 'திசை எட்டும்' மொழியாக்கக் காலாண்டிதழ்வழி பிரெஞ்சு மொழி இலக்கியச் சிறப்பிதழ் தொகுத்தவர். முழுப்பெயர் - சுப்புராய ஆறுமுக வெங்கட சுப்புராய நாயகர். பிரெஞ்சில் Dr. Vengada Soupraya Nayagar. (Prof. & Head, Dept. of French, Kaanji Maamunivar Centre for Postgraduate Studies, Lawspet, Puducherry-605008. India.)

No comments: