13.4.13

அத்தையின் அருள்


அத்தையின் அருள்
நண்பர், பிரெஞ்சுப் பேராசிரியர் முசியே சு.ஆ.வெங்கட சுப்புராய நாயகர் அவர்கள், தம் அத்தை அல்லியங்கோதை (11.08.1911 - 20.11.1994) அம்மாள் குறித்துப் படைத்துள்ள உயிரோட்டம் மிகுந்த வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்தான் 'அத்தையின் அருள்.' நம் நண்பர் நாயகரை அவர்தம் அத்தை அழைத்த செல்லப் பெயர்தான் 'அருள்.' என்னிடம்கூட, அருள் என்றுதான் அவரைக் குறிப்பிட்டார் அவர். "நாயக்கர், தனது குருவான அத்தையம்மாவை நூலில் இலக்கியமாகப் பதிவு செய்துவிட்டார்" என்று ஐயா கி.ரா. அவர்கள் 17/03/13 அன்று குறிப்பிட்டது 100% பொருந்தும். விரைவில் இக்காவியத்தைப் பிரெஞ்சில் தர அருளை அன்போடு வேண்டுகிறேன்.

Aunt's Grace (Aththaiyin Aroul)This's a very nice, easily readable, sweet biography of a magnanimous auntie of Dr.S.A.Vengada Soupraya Nayagar, Prof. in French, Kaanji Maamunivar Center for PG Studies, Lawspet, Puducherry, 605008 INDIA. The narration of the Professor about his aunt's beatiful life is excellent. Every westerner or European who wants to visit to know the breathing of Puducherry people should read this to understand the essence of a PONDICHERIAN'S life and her/his lively language. The eminent writer Ki.Raa is 100% correct while he said, " Nayakar has registered his aunt ALLIYANGODHAI as literature as she was his GURU, in this treatise. I really hope and request my friend Monsieur Nayagar to kindly translate this lovely book into Francaise and English ASAP.